Thema: verbinding.

“Kunst betovert mij…”

Zo voel ik dat, en dat geeft wel een idee van wat het met mij doet. Toen ik als gastconservator op zoek ging naar afbeeldingen die mij raakten, kwam ik uit op het woord Verbinding. Het grappige is dat ik me altijd een verbinder heb gevoeld.

Als bibliothecaris was ik een intermediair tussen mens en boeken, bij de Kunstuitleen tussen mens en kunstwerken. Zo ervaarde ik dat ook in de periode dat ik vaak in Molenschot kwam. Want als mensen niet naar de bieb konden komen, bracht ik de boeken naar hen toe.

In alle werken die ik uitkoos, speelt verbinding een essentiële rol. Tussen mensen, tussen de mens en zijn omgeving, tussen dieren. Een ets, van Gea Karhof, verbeeldt in mijn ogen de verbinding tussen verschillende werelden, tussen verleden en heden, tussen volkeren. Je ziet figuren uit de mythologie, maar ook Batman en Mickey Mouse.

Het middenstuk lijkt een oude wereldkaart die zij er in spiegelschrift met de hand heeft ingetekend. Ik vind het een hele mooie prent: er valt zoveel in te ontdekken.
Als je zo intensief kunstwerken bekijkt, gebeurt er van alles met je. Dit proces is voor mij echt een ontdekking. Ik ga ook zeker suppoosten: het lijkt mij ontzettend leuk om tussen de mensen te gaan staan en een toelichting te geven.’