wie wij zijn

Kunstuitleen2017

RegioCultuurCentrum Idea is een actieve, klantgerichte organisatie voor alle burgers in de samenleving. Idea bestaat uit zes bibliotheken in de gemeenten Bunnik, Soest en Zeist. Soest heeft daarnaast een kunstencentrum, theater, cultuurpunt, kunstuitleen en een volksuniversiteit. 

Bij Idea is iedereen welkom en het is dan ook de meest bezochte publieke instelling in de vier gemeenten. Er zijn circa 100 medewerkers in dienst bij Idea naast vele ZZP’ers en ongeveer 165 vrijwilligers.

Idea biedt kansen aan alle inwoners om volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving. Samen met partners in cultuur, onderwijs, zorg en welzijn zorgen we ervoor dat iedereen  zich in een veilige en vertrouwde omgeving kan blijven ontwikkelen.

Idea heeft vestigingen in Soest, Soesterberg, Bilthoven, Maartensdijk, Bunnik en Zeist.

Lyvore biedt verpleegzorg met en zonder behandeling,  dagbehandeling en –begeleiding in ontmoetingscentra, als  ook  thuiszorg  aan  op  en  vanuit  verschillende  locaties.  De  geriatrische revalidatie  is  een specialisatie die binnen Lyvore is georganiseerd in de Geriatrische Revalidatie Midden Nederland (GRMN).

Het uitgangspunt daarbij is: zolang mogelijk thuis of zoveel mogelijk áls thuis. Er wordt samengewerkt met lokale partners en onderhouden een sterke band met sociale netwerken en de buurt. Het welbevinden als leidend principe in de zorg, óók in de zware zorg met een steeds korter wordende verblijfsduur, vraagt gerichte sturing binnen Lyvore. 

Een nieuwe mind-set bij zorg-personeel en behandelaren is in ontwikkeling. Een versnelling kan gevonden worden door inzet van cliënt-volgend budget en inrichting van de zorg- en dienstverlening op een wijze die meer georiënteerd is op serviceverlening dan op zorg.

Lyvore heeft vestigingen in Soest, Soesterberg, Amersfoort, Lage Vuursche en Baarn.

De SWOS heeft als doelstelling dat senioren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, waarin ze actief kunnen blijven participeren in de samenleving, een positief zelfbeeld hebben en van betekenis zijn voor de samenleving.

Zij bieden diensten thuis voor ondersteuning bij het zelfstandig wonen; organiseren activiteiten gericht tegen vereenzaming, ondersteunen mantelzorgers, organiseren samen met senioren activiteiten voor een zinvolle dag invulling en structuur. Daarnaast zijn senioren actief als vrijwilliger en maken al deze diensten mogelijk. Voor en door senioren.
Samen met veel andere partijen zoals sport, gezondheid, welzijn, zorg, cultuur, scheppen ze een klimaat waarin senioren worden uitgedaagd om hun kwaliteiten te benutten waardoor hun sociale netwerk en steun vergroot. 

Haar toekomst visie is dat senioren een belangrijke plaats innemen in de samenleving en van betekenis zijn voor elkaar en voor alle leeftijdsgroepen in de samenleving.